Skip to Content

Hållbar undervisning

Centralt i det engelska klassrummet ligger tron ​​på att eleverna måste vara beredda på en livslängd av inlärning genom att öva nyckelkompetenser som oberoende forskningsfärdigheter, kritiskt tänkande, projekt- och tidsstyrning och presentationsförmåga.

Alla lektioner lärs emellertid, elever uppmuntras att göra inlärningsval för sig själva och ge material för diskussion. De uppmuntras att välja sitt eget ordförråd och nyfikenhet belönas.

The globe at The English Classroom

Lär ut hållbarhet

All lessons teach issues of sustainability, from positive gender role models through to clean transport and economic innovation. Students and communities will be prepared to solve the problems of the future.

Our sustainability work

A plant at The English Classroom

Uppdraget

”Together with the best combination of technology, experts and educators, The English Classroom aims to create a truly global education. We offer opportunity to students and teachers - whatever their circumstance - to build a sustainable future.”

Prova gratis

Vi erbjuder de tre första månaderna gratis! Få undervisning idag med över 600 lektioner från nybörjare till avancerad, redo att gå, inklusive fullständiga presentationer, ljudklipp, läxor och kompletta lärarinstruktioner.