Skip to Content

Về

Tìm hiểu thêm về lớp học tiếng anh và đó là người sáng lập

A plant at The English Classroom

Nhiệm vụ của chúng tôi

Cùng với sự kết hợp tốt nhất của công nghệ, các chuyên gia và nhà giáo dục, lớp học tiếng anh nhằm mục đích tạo ra một nền giáo dục toàn cầu thực sự. Chúng tôi cung cấp cơ hội cho sinh viên và giáo viên - bất kể hoàn cảnh của họ - để xây dựng một tương lai bền vững.

Building at The English Classroom

Định hướng trong tương lai

Our vision is a world where all students have opportunity regardless of their circumstance. We believe that English education will encourage innovation, communication and collaboration across borders and cultures for a better future for all.

Giá trị cốt lõi

  • Toàn cầu

  • Hỗ trợ

  • Bao gồm

  • Học tập suốt đời

  • Bền vững

Jennifer Gardner - founder of The English Classroom

Lời nhắn từ nhà sáng lập

Lưu ý từ người sáng lập
Tên tôi Là Jennifer Gardner và tôi là người sáng lập Lớp học tiếng anh.

Đọc về tôi là ai và động lực của tôi.

Hãy bắt đầu trải nghiệm thử miễn phí các bài giảng

Chúng tôi cung cấp 3 tháng đầu tiên miễn phí! Hãy bắt đầu dạy tiếng Anh ngay hôm nay với hơn 600 bài học từ sơ cấp đến nâng cao. Giáo án bao gồm đầy đủ các bài học, clip âm thanh, bài tập về nhà và hướng dẫn đầy đủ dành cho giáo viên. Vì vậy bạn có thể sử dụng ngay các bài học để giảng dạy tiếng Anh.